Tiskové zprávy

Informace ke kampani

DPP loni zaznamenal 83 srážek tramvají s chodci, čtyři případy skončily smrtí

Praha, 10. ledna 2023 – Celkem 83 případů, kdy došlo ke srážce tramvají s chodci, zaznamenal v loňském roce Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP), který tuto problematiku detailně sleduje od roku 2006. V téměř všech sledovaných ukazatelích došlo loni v Praze k výraznému meziročnímu zlepšení. Většina nehod skončila s lehkými zraněními chodců, 19 s těžkými. Po dvou uplynulých letech, kdy ani jedna srážka s tramvají v Praze neskončila smrtí chodce, DPP zaznamenal celkem 4 tragické nehody. Bohužel přetrvává vysoký podíl srážek chodců na přechodech a zastávkách.

V loňském roce došlo v Praze k více jak dvojnásobnému počtu srážek tramvají s chodci oproti roku 2021. Srovnání s předcovidovým rokem 2019, ve kterém DPP eviduje 87 případů, je však téměř totožné – za loňský rok se jedná o pokles o 3 případy. K lepším výsledkům v jednotlivých ukazatelích počtů srážek tramvají s chodci přispěla v posledních letech řada faktorů, především dlouhodobá společná kampaň „Neskákej mi pod kola!“, důraz na tuto problematiku na pravidelných školeních řidičů DPP, testování aplikace „Pozor tramvaj!“, ale také důsledky pandemie covid-19, jako menší mobilita obyvatel, pokles cestujících v MHD a nižší počet turistů v Praze.

Muži vs. ženy vs. děti

Z dlouhodobých statistik se ukazuje, že děti se na počtech srážek s tramvajemi podílí nejmenší měrou, loni to bylo 12 případů. Na opačném konci žebříčku stojí muži, kteří se dlouhodobě podílí na většině nehod. Loni stáli za 51 případů, naopak u žen DPP loni zaznamenal 21 případů. Významnou roli ve statistikách tohoto parametru za poslední dva roky mohou hrát dopady pandemie covidu-19 jako větší míra práce z domova, na ošetřovném s dětmi jsou doma spíše ženy, než muži apod. 

Celkem 6 srážek skončilo bez zranění chodců a většina 41 případů (téměř 50 %) byla pouze s lehkými. Bohužel těžkých zranění bylo 19, což značí nárůst oproti předešlým letům. Fatálně, tedy smrtí, skončily loni čtyři případy. Jeden z nich v momentě, kdy cestující přecházel spřáhla mezi vozy, což je vždy doslova hazard se životem.

Na čtvrtině nehod se podílí cizinci

DPP zaznamenal celkem 25 případů srážek tramvají a cizinců. Cizinci mají dlouhodobě významný podíl na celkovém počtu sražených chodců. Zatímco v roce 2016 i 2017 to bylo téměř stejně 24 %, v roce 2018 se podíleli už 29 %, o rok později 22 %, v roce 2020 více než 23 % a loni cizinci tvořili třetinu nehod.

V zastávkách pouze čtyři případy ale na přechodech téměř každá druhá srážka

Loni se meziročně zvýšil počet srážek tramvají s chodci přímo v zastávkách (21 případů) oproti předloňským čtyřem případům a i mimo přechod (43 nehod) oproti předloňským 17 případům. Na přechodech loni přibylo srážek s chodci (33 případů), předloni to bylo pouze 19 případů.

„Skvělou zprávou je, že v Praze během covidových roků 2020 a 2021 následkem střetu s tramvají nezemřel žádný chodec. Dva roky za sebou v této položce jsme drželi potěšující nulu, loni jsme bohužel zaznamenali čtyři smrtelné případy. Ke střetu tramvají s osobou došlo loni celkově v 83 případech. Je to hodně, ale značí to návrat k předcovidovým rokům, kdy si vedeme detailní statistiky,“ uvedl Ladislav Urbánek, místopředseda představenstva a dopravní ředitel DPP a dále dodal: „Nejvyšší nebezpečí hrozí při nepozorném přecházení tratě zejména na přechodu pro chodce nebo přeceňování ve stylu: ‚To ještě stihnu!‘. Mnoho lidí si bohužel neuvědomuje, že tramvaj má podle pravidel silničního provozu na přechodu pro chodce vždy přednost. Drážní vozidlo je násobně těžší a má mnohem delší brzdnou dráhu než osobní auto.
V závislosti na rychlosti tramvaje, její obsazenosti, sklonu svahu a počasí, tj. adhezních podmínkách, je její brzdná dráha minimálně 3krát delší než u osobního automobilu.“

Celková statistika srážek tramvají s chodci

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Celkový počet srážek tramvají s chodci 83 40 47 87 105 111 75
Z toho žen 21 16 15 36 39 36 27
Mužů 51 21 29 46 54 66 44
Dětí 12 3 3 5 9 9 4
Lehká zranění 41 24 38 64 64 80 43
Těžká zranění 19 5 3 4 10 7 11
Bez zranění 6 11 6 16 12 7 7
Místo sražení
Na přechodu 33 19 24 23 19 24 12
Mimo přechod 43 17 23 44 37 64 34
V zastávce 21 4 10 20 48 22 28
Občanství
ČR 48 23 33 55 65 65 43
Cizinci 25 10 11 19 30 26 18
Nezjištěno 11 7 3 13 10 20 14
Úmrtí 4 0 0 3 8 3 2

Nejčastější příčiny srážek tramvají s chodci

  • Mylné přesvědčení značné části chodců, že na přechodu pro chodce mají absolutní přednost i před přijíždějící tramvají.
  • Nepozornost chodců a soustředění se na displeje různých přístrojů za chůze místo na okolní dopravní situaci, případně v kombinaci s posloucháním hudby, kvůli čemuž neslyší a nevnímají přijíždějící tramvaj a její varovné zvonění. Takový chodec nedokáže včas a s rozvahou zareagovat na blížící se nebezpečí. 
  • Chybný odhad vzdálenosti a délky brzdné dráhy přijíždějící tramvaje v situacích, kdy se chodec snaží na poslední chvíli přeběhnout tramvajový pás a domnívá se, že to
    v pohodě stihne. To je nejčastější příčina srážek zejména cizinců, kteří vůbec nejsou zvyklí na tramvajový provoz, resp. na jeho intenzitu v Praze.

„Neskákej mi pod kola!“ a antikolizní systémy

DPP dlouhodobě a systematicky pracuje na zvyšování bezpečnosti cestujících i ostatních účastníků silničního provozu. Ve spolupráci s BESIPEM, Magistrátem hl. m. Prahy, Policií ČR a ROPIDem bude pokračovat v osvětové kampani „Neskákej mi pod kola!“, která je zaměřena zejména na prevenci srážek tramvají s chodci. Kampaň používá např. drsná videa skutečných případů
z běžného provozu, nastříkané siluety chodců na přechodech na místech srážek, či nepřehlédnutelný žlutočerný polep na preventivní tramvaji s lebkou, siluetami obětí, které jejich nepozornost stála život a aktualizovaným skóre usmrcených chodců a sloganem „Pomoz mi nezabíjet!“. DPP bude v kampani ve spolupráci s partnery nadále upozorňovat na rizika při lehkovážném chování či nepozornosti v MHD.

V průměru tři nehody tramvají s motorovými vozidly denně

Srážky s chodci tvoří pouze malý podíl na celkovém počtu nehod tramvají v Praze. V loňském roku to byla necelá 4 %. Absolutní většinu dopravních nehod tramvají tvoří střety s motorovými vozidly. V loňském roce jich bylo celkem 985, tj. bezmála 3 nehody na každý den v roku. Meziročně se jedná o téměř 4 % nárůst, nicméně ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 jich loni bylo o 23 % méně, i když se intenzita individuální osobní dopravy v Praze dostala na téměř stejnou úroveň jako v roce 2019.

Kontakty pro více informací:

E-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 144 autobusových, 1 trolejbusovou, 35 tramvajových linek (26 denních a 9 nočních) a 3 linky metra. K 1. 6. 2022 DPP vlastnil 1 210 autobusů,1 trolejbus, 802 tramvajových vozů a 146 vlakových souprav metra. Podnik měl k 1. 6. 2022 v evidenčním stavu celkem 10 932 zaměstnanců, z toho 4 272 řidičů MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete na dpp.cz.