Osvětová kampaň, kterou DPP připravil spolu s BESIPem, Policií ČR a dalšími partnery, je zaměřená na prevenci srážek tramvají s chodci.

 

!KAMPAŇ FUNGUJE!
0:3
Počet střetů totiž každým rokem stoupal. V loňském roce došlo k poklesu nejen střetů ale i počtu úmrtí následkem střetu tramvaje s chodcem. Rok 2019 byl pozitivní i tím, že z celkového počtu sražených chodců byla drtivá většina lehce zraněných a pouze 4 těžce!

 

V roce 2019 došlo k 87 střetům tramvaje s chodcem.

NEPŘEŽILY CELKEM 3 OSOBY.

*úmrtí do 24 hodin po nehodě

*V roce 2018 došlo k 105 střetům tramvaje s chodcem. Nepřežilo 8 osob.

DPP

Neskákej mi pod kola! Startujeme!

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve spolupráci s BESIPEM, Policií ČR, ROPIDem a MHMP připravil novou bezpečnostní akci s názvem „Neskákej mi pod kola!“. Osvětová kampaň je zaměřená na prevenci srážek tramvají s chodci. Počet střetů...

Přecházení mimo přechod

Sekunda, kterou ušetříš PŘECHÁZENÍM MIMO PŘECHOD, tě může mrzet celý zbytek života. Mysli na to!...

Tramvaj v zastávce

Při vystupování z tramvaje nespoléhej na to, že řidič je povinen zastavit za tramvají. Vždy se rozhlédni! Může ti to zachránit život....

Chodci vs. tramvaj

Nejčastější příčina střetu chodce s tramvají je NEPOZORNOST CHODCE!...

BESIP

Besipky – Tramvaj a chodec

Pamatujte si jedno důležité pravidlo -- chodec musí v každém případě dát tramvaji přednost, dokonce i na přechodu. Tramvaj se jakožto kolejové vozidlo nemůže vyhnout, jede tam, kam ji koleje vedou. Řidič tramvaje může pouze intenzivně...

Tramvaj má přednost i na přechodu pro chodce - věta mnohokrát omílaná, slyšel ji téměř každý.

 

I přesto se stále opakuje situace, kdy se řidič tramvaje snaží s maximálním úsilím zastavit mnohatunovou tramvaj na několika metrech tak, aby nedošlo ke kolizi s chodcem. Výsledek snažení? Neuspokojující.


V rámci bezpečnostní kampaně vyjíždí do ulic hlavního města tramvaj s nepřehlédnutelným žlutočerným polepem. Přední část tramvaje zaujme lebkou, na bocích jsou siluety obětí, které jejich nepozornost stála život.

Nejčastější chyby chodců ve vztahu k tramvajím

K největšímu počtu srážek tramvají s chodci dochází na přechodech. Tramvaj má přednost i na přechodu pro chodce. – to si však stále někteří lidé neuvědomují.

Řidič tramvaje vás často nemá šanci zahlédnout.

Z protisměru může vyjet míjející tramvaj.

Dochází k nesprávnému odhadu brzdné dráhy tramvaje. Tramvaj je kolejové vozidlo, nevyhne se!

Samostatnou kapitolou jsou chodci se sluchátky na uších, díky kterým neslyší přijíždějící tramvaj a nedokáží tak včas zareagovat na nebezpečí.

Tiskové zprávy

Next

Hlavní příčiny

Previous