Tiskové zprávy

Informace ke kampani

Loni opět ubylo srážek tramvají s chodci, podruhé za uplynulých 16 let ani jedna neskončila smrtí

Praha, 31. ledna 2022 – V téměř všech sledovaných ukazatelích srážek tramvají s chodci došlo loni v Praze k výraznému meziročnímu zlepšení. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) za loňský rok eviduje celkem 40 případů, což je pokles s rokem 2019 o více než 50 % a s rokem 2020 o více než 15 %. Naprostá většina skončila s lehkými zraněními chodců, pouze 5 s těžkými. Nejdůležitější pozitivní zprávou je, že loni již podruhé za sebou za uplynulých 16 let ani jedna srážka s tramvají neskončila smrtí chodce. Přispěly k tomu dlouhodobá společná kampaň „Neskákej mi pod kola!“, pozornost řidičů DPP a v neposlední řadě také důsledky pandemie covid-19, tj. menší mobilita obyvatel, pokles cestujících v MHD a nižší počet turistů v Praze. Tramvaje jsou přitom ze všech trakcí pražské MHD druhé nejvyužívanější dopravní prostředky, loni dokonce tramvajová doprava první tři kvartály předčila metro v počtu přepravených cestujících. Celkově loni využilo tramvajovou dopravu v Praze přes 226 mil. cestujících.

DPP srážky tramvají s chodci detailně sleduje již 16 let. Dlouhodobě se ukazuje, že děti jsou pozornější a obezřetnější, než dospělí. U dospělých pak v ukázněnosti ženy jednoznačně předčí muže. Ze všech 40 loňských srážek tramvají s chodci se pouze na 3 podílely děti, ale na 37 dospělí, přičemž polovinu všech nehod, přes 50 %, zapříčinili muži, ale o 28 procentních bodů méně než v roce 2020. Muži mají za loňský rok na kontě 21 případů, ženy pouze 16. Navíc ženy se drží na zlepšení v počtu srážek s tramvajemi, bylo jich loni o 56 % méně než v roce 2019, obdobný nižší počet DPP eviduje i za předloňský rok (15).

I přesto, že Prahu loni opět postihl výrazný propad zahraničních turistů, DPP zaznamenal celkem 10 případů srážek tramvají a cizinců, pouze o 1 méně než v roce 2020. Cizinci mají dlouhodobě významný podíl na celkovém počtu sražených chodců. Zatímco v roce 2016 i 2017 to bylo téměř stejně 24 %, v roce 2018 se podíleli už 29 %, v roce 2019 na 22 %, v roce 2020 na více než 23 %. Loni se cizinci podíleli na jedné čtvrtině nehod.

Další pozitivní zprávou je, že se loni meziročně o více než polovinu snížil počet srážek tramvají s chodci přímo v zastávkách (o 60 % na celkem 4 případy) i mimo přechod (o 27 % na celkem 17 případů). V dalším ukazateli se čísla meziročně zlepšila, a to v počtu srážek na přechodech. V loňském roce bylo takových nehod 19, o 5 méně než v roce 2020, ale stále tvoří téměř polovinu všech případů. Řada chodců se totiž domnívá, že mají na přechodu přednost před tramvají. Je to ale mylná představa, která pak může skončit tragédií. Tramvaj má na přechodu pro chodce vždy přednost a jako drážní a násobně těžší vozidlo má mnohem delší brzdnou dráhu než osobní auto.

Účastníci silničního provozu, v tomto případě chodci, jsou ve vlastním zájmu povinni dbát o svou bezpečnost a dodržovat veškerá pravidla, z nichž většina vychází de facto z elementární logiky, všeobecně známých a platných předpisů a ustanovení i empirických poznatků, potažmo silničního zákona a platné legislativy EU. Nejčastější příčinou srážek s chodci je nepozornost zapříčiněná několika faktory. Tím nejvíce zastoupeným je sledování displejů různých přístrojů za chůze. Samostatnou kapitolou jsou chodci se sluchátky na uších, kvůli kterým neslyší přijíždějící tramvaj, která na sebe zoufale upozorňuje typickým zvoněním, a nedokážou tak včas zareagovat na blížící se nebezpečí. Dalším faktorem je chybný odhad vzdálenosti a délky brzdné dráhy přijíždějící tramvaje v situacích, kdy se chodec snaží na poslední chvíli přeběhnout tramvajový pás a domnívá se, že to v pohodě stihne.

„Těší mě, že se nám postupně daří snižovat počet srážek tramvají s chodci. Předloni a loni již podruhé za 16 let, co si vedeme tuto statistiku, nezemřel ani jeden člověk, což při celkovém počtu 40 nehod považuji za malý zázrak. Nepochybně k tomu pomohly dopady pandemie covid-19, jako nižší mobilita obyvatel i počet cestujících v MHD. Jsem ale přesvědčen, že k dobrým výsledkům přispěla zejména naše dlouhodobá kampaň a větší osvěta cestujících, a v neposlední řadě pozornost a předvídavost našich řidičů, jejich proškolování a upozorňování na potenciální krizové situace. Za loňský rok dokonce tramvajová doprava předčila v prvních třech kvartálech v počtu přepravených cestujících veškeré další prostředky MHD, takže výsledek je za mě excelentní,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Chci všem, kteří přispěli ke zlepšení těchto ukazatelů upřímně poděkovat. A současně vyzvat všechny účastníky silničního provozu, nejen chodce: buďte prosím při přecházení, nebo přejíždění tramvajových tratí stále obezřetní. Tramvaj nikdy nepřeperete!“

DPP dlouhodobě a systematicky pracuje na zvyšování bezpečnosti cestujících i ostatních účastníků silničního provozu. Ve spolupráci s BESIPEM, Magistrátem hl. m. Prahy, Policií ČR a ROPIDem bude pokračovat v osvětové kampani „Neskákej mi pod kola!“, která je zaměřena zejména na prevenci srážek tramvají s chodci. Kampaň používá např. drsná videa skutečných případů z běžného provozu, nastříkané siluety chodců na přechodech na místech srážek, či nepřehlédnutelný žlutočerný polep na preventivní tramvaji s lebkou, siluetami obětí, které jejich nepozornost stála život a aktualizovaným skóre usmrcených chodců a sloganem „Pomoz mi nezabíjet!“. DPP bude v kampani ve spolupráci s partnery nadále upozorňovat na rizika při lehkovážném chování či nepozornosti v MHD. Letos se zaměří např. na držení se za jízdy. Plánuje také pokračovat v testování antikolizního systému. V současné době probíhá 2. etapa zkušebního provozu antikolizního systému pro tramvaje od firmy Bosch, jelikož v rámci 1. etapy systém nevyhověl požadavkům provozu v Praze. Firma Bosch systém vyvíjí tak, aby byl funkční i pro specifickou tramvajovou dopravu v Praze, přičemž 2. etapa bude pokračovat podle předpokladu firmy Bosch v červnu 2022.

Celková statistika srážek tramvají s chodci:

  2021 2020 2019 2018 2017 2016
Celkový počet srážek tramvají s chodci 40 47 87 105 111 75
Z toho žen 16 15 36 39 36 27
Mužů 21 29 46 54 66 44
Dětí 3 3 5 9 9 4
Lehká zranění 24 38 64 64 80 43
Těžká zranění 5 3 4 10 7 11
Bez zranění 11 6 16 12 7 7
Místo sražení:            
Na přechodu 19 24 23 19 24 12
Mimo přechod 17 23 44 37 64 34
V zastávce 4 10 20 48 22 28
Občanství:            
ČR 23 33 55 65 65 43
Cizinci 10 11 19 30 26 18
Nezjištěno 7 3 13 10 20 14
Úmrtí 0 0 3 8 3 2

Poznámka: Statistika zahrnuje pouze úmrtí do 24 hodin po nehodě.

 

Celková statistika počtu přepravených cestujících za rok 2021

rok 2021 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí rok 2021
Metro 31 942 121 46 633 834 55 837 179 103 532 498 237 945 632
Tramvaje vč. LD Petřín 39 230 577 55 625 878 59 794 498 71 993 581 226 644 534
Městské autobusy 33 108 663 45 150 412 46 406 148 55 414 909 180 080 132
Trolejbusy 299 0 0 0 299
Celkem MHD 104 281 660 147 410 124 162 037 825 230 940 988 644 670 597
Příměstské linky 675 687 921 437 947 064 1 130 917 3 675 105
Celkem PID 104 957 347 148 331 561 162 984 889 232 071 905 648 345 702

Kontakty pro více informací:
E-mail: tiskoveoddeleni@dpp.cz  

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 143 autobusových linek, 1 trolejbusovou linku, dále 26 denních,
9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra.
K 1. 1. 2022 DPP vlastnil 1 203 autobusů,1 trolejbus, 802 tramvajových vozů a 146 vlakových souprav metra. Podnik měl k 1. 1. 2022 celkem 10 965 zaměstnanců v evidenčním stavu, z toho 4 282 řidičů MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete na dpp.cz.